Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

GIỌT THU


Ấp e thu
rớt
Giọt thớt
Gửi người xa thoáng mơ hồ tình xa.

Nhạt chiều hạt nắng ngã ba
Hoa lau trắng tãi loà xoà bờ vai.
Chắt chiu cả những đơn sai
Cả hờn giận, cả ai hoài xưa sau
Muộn chiều đọng sắc thu sầu
Một muôn khoả lấp nông sâu cõi người...

Ngẩn ngơ
nhìn
Giọt thu
rơi.

Hat Cat
25/10/2016

Không có nhận xét nào :