Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

MỖI NGÀY TÔI - MỖI NGÀY MƠ

Kết quả hình ảnh cho la RỤNG

Mỗi ngày tôi - mỗi ngày mơ
Về mai sau , về cũ xưa ngọt bùi

Mỗi ngày mơ - mỗi ngày tôi
Là hư không giữa đất trời hư không.

- Tôi ban mai, tôi ráng hồng
Tôi mưa dịu đất, tôi trong veo giời.

Hư không tôi - hữu hình tôi
Mộng mơ đến cạn kiệt đời...
vẫn mơ.


Hat Cat
11/10/2016

Không có nhận xét nào :