Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

BƯỚC VÀO TUỔI 70Nhón gót bước vào tuổi 70
Buông hết tham sân ... toét miệng cười
Chút si - rồi cũng vô thường cả
Đa tạ bạn bè.
Chúc mãi vui!

Hat Cat 06/10/2016

Không có nhận xét nào :