Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

BUỒN THÁNG CHÍN

Kết quả hình ảnh cho KHÔNG MỨA
( Mồng Chín tháng Chín không mưa
Bảo nhau bán cả cày bừa mà ăn)
***************

Rắc buồn tháng Chín vào cây
Lúa quê teo tóp héo gầy chờ mưa
Vòm xanh rối rắm bối bừa
Đồng xơ xác, máng mương khô.
Tại giời?!

Thuỷ sinh phơi bạc mặt đời
Bước chân thất thểu, cõi người đói no...

Rắc buồn tháng Chín vào gio
Lửa bơ bải liếm cỏ bờ khơi khơi

Chồn chân mỏi gối mút đời
Thấy ngang đêm
bóng ma trơi
lập loà...

Hat Cat 10/10/2016

Không có nhận xét nào :