Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

NHẮN ...

Kết quả hình ảnh cho nhắn tin

Tiện tay quơ hạt muối rơi
Mặn cũng thôi. Nhạt cũng thôi.
Ích gì?!
Nháo nhào bánh đúc / cháo khê
Cho chẳng đặng, múc đem về không đang.


... Hay gì cái thói dở dang
Vài thìa nước bọt, vài hàng lệ rơi.
Lại lời ngon ngọt đãi bôi
Dấu che, đậy điệm, kênh nồi, hở vung...

... Hai bờ be lại một sông
Bên bồi bên lở cũng dòng nước xuôi.
Buông đi cho ráo nợ đời
Mấy câu chót lưỡi đầu môi đã thừa.

Heo may lách lọt phên thưa
Ấm lạnh đêm chớ đổ thừa gió đông!

Hat Cat
21/10/2016

Không có nhận xét nào :