Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

MỘT XÁC CÁ VẮT NGANG NGỌN SÓNG
Leo lẻo thấu đáy
Tây Hồ bơ vơ
Một xác cá vắt ngang ngọn sóng
Vật vờ.

Phập phù
gió tàn thu
nước dòng quằn quại
Trương phềnh
Cá phơi bụng nổi.
Nắng mù.

Sớm tàn thu
Một xác cá vắt ngang ngọn sóng...
Lập lờ

Rồi...
như bao rữa nát ngày qua
như Formosa
tất thảy chôn vùi bí ẩn.

Nhập nhèm
Tiền - Ác ma.

Hat Cat
22/10/2016

Không có nhận xét nào :