Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

NGHIỆP ( cho những ngày TÂY HỒ THẤT THỦ)

Kết quả hình ảnh cho tây hồ cá chết
Cánh hồng mỏng tang thơm ngát
rũ duyên cắt nghiệp cõi người
dốc tuột nhỏ to buồn khổ
thế là cạn kiệt cuộc chơi.


Lòng tin thẳm sâu vô lượng
đất trời thật khéo trêu ngươi
mỏi tay những bà mụ nặn
méo tròn vung vãi kiếp đời.

Sướng khổ mỏng dày sinh mệnh
cũng rồi tan biến hư vô
bon chen xéo nghiêng rộng chật
cũng mai không bến không bờ

Thuận dòng xuôi chèo mát mái
suối nào chả đổ về sông
sông nào chả về biển lớn
biển nào chả hoá hư không...

Nghiệp đời ai hay nặng nhẹ
long dong trọn cuộc Vô thường
bước chân xuống thuyền Vô trạo
là thôi.
tàn khói nhạt hương.

Hat Cat
04/10/2016

( đúng vào những ngày TÂY HỒ THẤT THỦ)

Không có nhận xét nào :