Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

NGHĨ VỀ ANH


( viết cho người xa đi)

Khi anh giận đời
Tôi thương anh gấp bội.
Một tối. Nhiều tối
Tôi
một mình
thao thức tàn đêm.

Khi anh bất an
đứng ngồi bồn chồn lo lắng
Tôi muốn sẻ mưa, tôi mong sớt nắng
cùng anh.

Khi biết anh đã bỏ tôi lại một mình
Im lìm về trống vắng.

Khuya...
Khuya..
Khuya.
Khuya nào cũng lặng.

Tôi
nắm tay mình.
nương cõi
Bồ - đề Tâm.


Hat Cat 20/10/2015

Không có nhận xét nào :