Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

DÁNG THU EM


Huyền ảo hương thu, huyền ảo em
Mịn màng thu sắc gió thu êm
Thu đi... man mác mơ màng nắng
Em đi... lưu luyến giọt trăng đèn.


Đã biết mai rồi cuộc chia phôi
Ai nơi cuối bể, ai mép trời
Xé giằng giông cuốn mây bóng nước
Sầm sập lũ tràn hoa giòng trôi.

Lưu luyến bàn chân mấy độ đường
Sao sa muôn vạn hoá thu sương
Mắt sầu thương nhớ đau bờ cát
Ai rắc duyên tình mặt biển giương?

Huyền ảo hương thu, huyền ảo em...
Tim ta đăm đắm vạn nỗi niềm
Gom vàng thu nắng nơi mộng tưởng
Ta vẽ hồn thu trong dáng em...


Hat Cat
19/10/2016

Không có nhận xét nào :