Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

XÓT THU



Kết quả hình ảnh cho la RỤNG

Ta nhặt chiều thu lạc bến sông
Sông lầy bùn đục nước tanh nồng
Thu buồn theo lá rơi mép cỏ
Ta nén sầu thương ém đáy lòng.


Cây cối trụi cành đâu sắc thu?
Sương neo lõng thõng cánh phù du
Lờ lờ ao cá không tăm cá
Xám xịt chiều hôm gió bụi mù...

Phố đã là thu của lầu cao
Lập loè nến điện lấp trăng sao
Đâu làn gió mộng ru hồn mộng?
Thu gắt gay thu nắng gió Lào.

*

Chả dám than thân trách phận mình
Trót đời tục luỵ, kiếp điêu linh
Xa rồi man mác hương thu cũ
Cố gạn trong veo giọt hữu tình...

Hat Cát 12/10/2016

Không có nhận xét nào :