Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

HOA SINH NHẬT - TRONG NGÀY ỐM
ĐƯỜNG MÂY CUỐI NẺO

Đường mây cuối nẻo gần xa
Tựa hoàng hôn, đợi trăng ngà, nhé ai!
Tà dương trải thắm dặm dài...

Không có nhận xét nào :