Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

GIỌT RƠIKết quả hình ảnh cho giọt NƯỚC RƠI

Giọt rơi ủ lòng
ngỡ cam lồ.
Tội nghiệp chúng sinh mùa khát.


Giọt rơi ủ lòng
mướt mát.
Ngắc ngoải muôn loài đại hạn ngóng mưa.

Giọt rơi ủ lòng
nhặt thưa
Cỏ cây đau rát.
...
Giọt rơi vỡ nát
Thu.

Hat Cat
10/10/2016

Không có nhận xét nào :