Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

HOẠ THƠ BÀ HUYỆN THANH QUAN Hoạ nương vậ

Qua Đèo Ngang

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta


Bài 1--
Hoàng hôn tím sẫm ráng chiều tà
Rực rỡ núi đồi sắc lá hoa
Tâm những đăm đăm đền nợ nước
Chí luôn đau đáu trả thù nhà
Tài cao tỏ mặt thân nhi nữ
Chí lớn rạng danh phận thiếu gia
Tiền bạc khôn mua lòng chính trực
Trung trinh sau trước mãi là ta.


***+++++******
Bài 2---
Bóng nguyệt treo ngang lúc nhật tà
Con đường muôn dặm rực ngàn hoa
Trong veo dòng suối bồng tăm cá
Mướt mát rừng xanh chật mái nhà
Lách cách chiều hôm người đốn củi
Lui cui mai sớm kẻ tăng gia
Tâm thân thanh tịnh lòng thơ thới
Không sắc an lành riêng cõi ta

Hat Cat 15/10/2016

Không có nhận xét nào :