Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

NỢ TRẦM LUÂN

P

--------------
Nợ gì bằng nợ trầm luân?
Bao lần rằm lại qua rằm, trăng ơi! 
Hanh hao nay lở, mai bồi
Một mình núi, một mình đồi. 
Chơ vơ.

Nợ mộng thì trả bằng mơ
Nợ duyên trả phận, nợ bờ trả sông
Nợ đục lại trả bằng trong
Nợ xa xót muối xát lòng.
Nợ ơi! 

... Ngàn năm nợ trả xong rồi
Tôi về với cõi riêng tôi... bồng bềnh
Gió mây, mây gió thênh thênh
Thuyền Bát Nhã, bến An lành. 
Vô vi.

Hat Cat
01/10/2016

Không có nhận xét nào :