Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

TRẮNG

Kết quả hình ảnh cho TÓC TRẮNG HOA LAU
Giây phút trắng nhoà thời gian trắng
Bảy chục mùa xuân trắng tóc hoa lau
Bung Càn - Khôn
Mây trắng bắc cầu.


Hat Cat
11/10/2016

Không có nhận xét nào :