Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

LẶNG THU

Chén buồn xẻ nửa nào vơi
Nửa ai đầy, và nửa tôi - cũng đầy.
Rượu thu dốc ngược men say
Ngà ngà gió, lảo đảo mây.
Rối giời.

Xe buồn hong nắng mà chơi
Lãng đãng xa thoáng nét cười.
Lặng thu.

Hat Cat
9/10/2016

Không có nhận xét nào :