Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

NGẠI RỒI


Ngại rồi, cả "log " lẫn "fây"
Ngại đêm cưỡi gió, ngại ngày vân du...
Ngại tin tức, ngại thi thơ...
An lành tôi khép cõi mơ riêng mình

... Sông nghiêng bởi ngọn nước dềnh
Thuyền nghiêng bởi sóng nổi nênh tứ bề.
Mong manh lối đến, nẻo về
Lá xoay hun hút dốc khe ngút ngàn.

... Lắng chiều dõi ngọn khói lam
Lắng đời nghé những tân toan nỗi đời.
Hợp tan quẩn khúc luân hồi
Vui đầy vơi, sầu đầy vơi... ngắn dài.

... Long tong ai cũng kiếp người
Nhà manh, áo mảnh thảnh thơi ra vào.
Rén đêm rút ánh trăng sao
Trộm hoàng hôn rẽ lối vào Bồng Lai
Khanh khách cười đón ban mai
Thêm một ngày... Lãi thêm vài phút giáy.

... Se se thu lạnh heo may
Yên bình nõn cỏ, búp cây...

Mình.


Hat Cat
24/10/ 2016

Không có nhận xét nào :