Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

HỎI EM

Kết quả hình ảnh cho hỏi em rằng


Em gom chưa đủ gió ư
Nỡ khua chiêng mõ để ù tai nhau?!

Ơ kìa em... tít ngọn cau
Còn vương nắng lụa chiều nhàu áo ai

Than bùng đỏ bếp nồi khoai
Nhanh tay kẻo lại tro vùi khê cơm.

Lặng thầm gom lạnh vào sương
Canh khuya tê giá mép đường cỏ may.

Hừng đông vạch đỏ chân mây
Ban mai ngà ngật tự say bóng mình.

Rì rào lúa sóng gợn xanh
Ru tôi tan giữa ngọt lành hương em!

HatCat
21/04/2016 - 13/10/2016

Không có nhận xét nào :