Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

HẠNH PHÚC VÔ THƯỜNG

Kết quả hình ảnh cho giọt NƯỚC RƠI

xa như hơi thở
gần như hơi thở
tự nhiên như hơi thở

ngắn ngủi thay - hơi thở.


Cõi người
quên và nhớ
giận và thương.
sắc không
Ta
- hạnh phúc vô thường.

Hat Cat
Ngày trùng cửu 09/09/Bính Thân

Không có nhận xét nào :