Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

GIAI ĐIÊU HỀ 1

Vẽ mặt bôi râu...
vẽ mặt bôi râu í ì a...
Mà.. Tôi còn...
... còn trọc lốc cái đầu chửa bôi.
Vội vàng tay quệt đít nồi
nồi không muội... Ối giời ơi!
Biết làm gì?

Hoá ra quyết chí làm hề
Chông gai tám hướng bốn bề... Dễ đâu.
Thôi đi nhặt cái mo cau
Làm bù đài để đội đầu...
Chắc tươm!

Hat Cat
14/11/2016

Không có nhận xét nào :