Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

LUC BÁT VU VƠNhiều năm rồi đấy chàng ơi
Câu thơ thiếp để ngoài trời dầm mưa
Ước gì trời hửng nắng trưa
Để hong khô lọn tơ vủa kéo xong
.
Con thuyền đưa thiếp sang sông
Cây đa bến nước...
Sao không chịu về? 

Thôi thì...  trót lỗi hẹn thề
Quanh năm suốt tháng bộn bề .
Rồi quên


2010

Không có nhận xét nào :