Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

LÀ...Là mưa.. .hat hạt ướt chiều
Là ai?
Ai thả bùa yêu chuốc giời? 
Là ta hay chính là người
Gom muôn một hoạ nét cười vu vơ? 

Là gió sợi sợi vò tơ
Là tà dương rớt vật vờ ngọn lau
Là lững lờ những muộn sầu
Ngàn vạn đau .. trút vực sâu.
Để rồi...

Cùng ta nhặt giọt nắng rời 
Kết hoa đăng
lập loè
chơi.
Nhé mính! 

Hat Cat 25/06/2017


Không có nhận xét nào :