Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

DẠ MINH CHÂU 2-

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên

Em gội trăng và em tắm sao
 vàng
nhóng nhánh.

Giải thoát Tâm
Nhẹ nhàng Tâm
cất cánh.
về
Vô Cực mang mang.

 Sáng choang
Tinh Vân xoáy tít vòng luân vũ.

Ngụp lặn cơn mê ngủ.
Thái Cực u minh.

Hiển linh
Phật.
và Em.

Em về lại chính mình.

Hat Cat 2017

Không có nhận xét nào :