Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

PHỐ MƯA

Kết quả hình ảnh cho phố mưa


Rạc rài uể oải... khát mưa
Oi oi sáng, nồng nồng trưa... phố phường.
Lửa rang bốn hướng, tám phương

... Chợt thác đổ, chợt nước tuôn. 
Ào ào
Thoả lòng phố những ước ao 
Đỏ xanh hoa lá khào khào ru mưa...

Một muôn thiếu, vạn muôn thừa
Trời thương..
đất chợt dậy mùa men say
Nhặt thưa mưa sợi ken dầy.
Trong veo sắc ngọc hương bay phố phường.

Ngày mưa 13/06/2017

Không có nhận xét nào :