Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

MỘT MÌNH với ĐÊMEm một mình và đêm một mình
dắt nhau
về
đỉnh thẳm

Hat Cat  06/2017

Không có nhận xét nào :