Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

TÃI LỬA CHIỀU


Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, giày, ngoài trời và thiên nhiên


Tãi lửa chiều thắp mây hoàng hôn
hư vô phồng rát
đêm khát
giọt hương mưa 
rơi lạc 
vòm xanh

Tãi lửa chiều nhen sáng sao trăng
thổi bùng dòng Ngân bỏng rấy
cỏ nát mùa run rẩy 
theo trâu về thờ thẫn chàng Ngưu.

Tãi lửa chiều xe đỏ chỉ thêu
giăng khung Chức nữ
suốt tơ lòng bỏ ngỏ 
nhặt thưa
 giọt nhớ, giọt thương...

Tãi lửa chiều cho thẫm tà dương
ráng hồng xoè quạt
gió vi vút
cánh chim vi vút
tiếng sao diều vi vút
...
bâng khuâng

    Hat Cat 01/06/2017
Không có nhận xét nào :