Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

NGƯU - MÃ

Hình ảnh có liên quan

(Vui chút )

Ngưu lại tầm ngưu đôi xứng đôi
Mã đi kiếm mã chơi vui chơi
Cỏ xanh đầy rẫy tha hồ ngốn
Hồ nước nông sâu phỉ sức bơi
Vơ gió, hô mây nghênh ngáo mặt
Đảo giời, lật đất váo vênh đời
Phi ngang, nhảy dọc thênh thang nhỉ
Chỉ tiếc muôn năm chả giống NGƯỜI .

Hat Cat 7/06/2017

Không có nhận xét nào :