Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Ừ QUÊN ,

Kết quả hình ảnh cho quên
  
Ừ, quên cũng chớ bực mình
Tuổi già mụ mị rối linh tinh xoè.
Đứng ngồi như chú vịt què
Tai ù ù một lũ ve ken đầy 
Ngây ngây khi tỉnh, lúc say
Tháng nhầm tháng, ngày nhoà ngày vào đêm

Nghĩ thương...  nhớ nhớ quên quên.
Co ro ngồi xó dõi miền xa xanh.

Nửa đêm là sắp tàn canh
Cứ an lành. Mãi an lành
Nhé tôi! 

07/06/ 2017

Không có nhận xét nào :