Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

NGÀY RẰM CŨNG PHẬT

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, thực vật và thiên nhiên

Nhìn khói nhang bay thật thảnh thơi
Trăng thanh, gió mát với mây trôi
Khấu đầu quỳ lạy mười phương Phật
Gõ mõ thỉnh xin chín cõi trời.
Tích đức tu nhân tâm thiện lạc
Buông tham bỏ hận trí vui tươi
Từ bi hỉ xả lòng thư thái
Tựa của thiền môn lặng ngắm đời.

Rằm tháng Năm 2017


Không có nhận xét nào :