Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

RỒI NẮNG ĐI ĐÂURồi nắng đi đâu? 
lặng chiều
trống vắng
vàng mơ trăng, vàng mơ sao
lãng đãng 
Đêm.

Rồi hoàng hôn đi đâu? 
  nửa chiều
 bến hứa
lời hẹn thề dang dở
Phập phù bọt nước lửng lơ.

Tà huy bơ phờ 
ráng xơ tơi côi lẻ.
Ta 
Gom tàn lửa 
đợi mai.
Nắng về.


11/06/2017

Không có nhận xét nào :