Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

NÓI VỚI THỊ KÍNH

NÓI VỚI THỊ KÍNH

Nghiệp duyên nặng đến thế ư? 
ngầu ngầu bùn nước ao tù. 
Nàng ơi! 

Oan. 
Sao không dám hé lời? 
cắn răng lầm lụi kiếp đời oan khiên
là đức hạnh - hay đớn hèn? 
Đoạ đày
 có bõ 
chê khen miệng đời?! 

trăm năm bia đá mủn tơi
ngàn năm bia miệng 
quá thời
 thành quen.

đau lòng quýt, nát dạ cam
liêu xiêu Tam bảo, vụn tan Linh đài.
cao xanh khéo cợt trêu người.
nàng riêng gió dập mưa vùi. Vì đâu? 

Oằn vai chồng chất muộn sầu
Tụng ca chót lưỡi vài câu. Ích gì.

*

Xin nàng yêu lấy mình đi
Sắc - không một thoáng, u mê mấy vòng? 

Chết rồi. 
Âu thế là xong! 
Không mình
Giời Phật cũng không. 
Ơi nàng! 

HatCat 
20/06/2016

Không có nhận xét nào :