Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

TÔI LẠI VỀ VỚI VẸN NGUYÊN TÔI

Kết quả hình ảnh cho tranh chữ bùi hạnh cẩn
( ĐẠO - Tranh chữ Bùi Hạn Cẩn)
Tôi lại về với vẹn nguyên Tôi
Càn _ Khôn khép kín
Bồng bềnh bến hẹn

Vô vi Đời. Vô vi Đạo. Mông lung.

Nén không gian, bứt thời gian nhỏ to, rộng hẹp khôn cùng 
lịm đắm mê man cái ngủ
Méo tròn vũ trụ 
Bốn bề toang hoác rỗng không.

… Ngoài kia hè
ríu ran ve chia chác phượng hồng.
Tôi thấy giọt chiều nhểu nơi vạt áo
Thấy mầm sống lắt lẻo bên thìa cháo
Lẩy bẩy tay già không díu nổi mũi khâu.

...Chìm dần chiều sâu
nhẹ như hơi thở
Bỗng ào lốc tố
Lạnh lẽo thinh không banh cửa Bồng Lai.

Loanh quanh 
Tôi
nửa nhát hôm qua, nửa nhát ngày mai.
Vòng vô nghĩa
quay
thản nhiên 
vô nghĩa!

Kiếp Con người _ trò trớ trêu Tạo hóa
Đến rồi đi... Đi rồi đến...
Lộn vòng.

Vẹn nguyên tôi
về lại 
vẹn nguyên mìnhHat Cat 2014

Không có nhận xét nào :