Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

RỒI

Kết quả hình ảnh cho thinh không


rồi mình lại đắm thinh không
bỏ ta lại với đợi mong bồn chồn
nhặt tia nắng nhạt ủ hồn
soi khuya vắng / vạt trăng non hạ huyền

mắt ai thao láo trông đêm?

HC 22:06/2016

Không có nhận xét nào :