Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

DỬNG DƯNG


Hình ảnh có liên quan

Dửng dưng là  dửng dừng dưng
Dửng dừng dưng giống chưa từng.
Thế thôi...

Dửng dưng chả nhận ra ai
Bao son sắt... bấy phôi phai nhạt nhèo
Dửng dưng mưa tạt sạt đèo
Leo heo đọt cỏ vuột theo gió ngàn
Dửng dưng sóng lớp giăng màn
Mịt mờ bọt nước mắc ngang mố cầu.

Dửng dưng đến tận đầu đâu.
Dửng dưng như chả biết nhau.
Dù rằng...

Sau mười tư, đến mười rằm.
Vắng sao, thì đã có giăng.
Xá gì.

05/06/2017

Không có nhận xét nào :