Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

MONG Những mong cuối nẻo an lành
Cho năm tháng bớt chông chênh đêm ngày
Ngang trời cánh én nghiêng bay
Mộng mơ mình
 trọn 
tỉnh say cuộc mình...

Ngắt bông lau trắng dệt tình
Có đan nổi khúc xa xanh thuở nào?! 
Cạn rồi...  những ước cùng ao
Cội già... cành lá mắc rào mây gai.

Mong manh vạt nắng xiên khoai
Run run đêm 
đợi 
ban mai trở mình.

... Mố cầu cũ đã long đanh
Sóng bùng con nước dập dềnh dòng sâu.
Đò không lái... xoáy mui đầu
Dở hay nào biết bến sau thế nào? 

... Xe sợi đêm buộc ngàn sao
Ôm trăng già cỗi ủ vào giấc khuya...

Hat Cat 29/06/2017

Không có nhận xét nào :