Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

167. --- THỬ MỘT LẦN SAYLời thưa: một người bạn mời uống rượu cùng trăng. Thôi thì cũng giả vờ thử say một lần vậy. Hi hi 


Mở tiệc rượu "chung bôi"
Chàng với trăng một cặp
Thiếp quay sang trống vắng
Kết đôi với hư vô.

Rượu thơm nghiêng miệng vò
Sóng sánh tràn môi ướt
Chân thiếp không bén đất
Hồn chàng tít cung mây

Thiếp ngất ngư ngọn cây
Chàng ngả nghiêng đỉnh núi
Nồng nàn hương bối rối
Ngà ngà tình say say…

Kính nhau một chung này
Cùng nhắp thêm ly nữa..
Sao mờ mờ tỏ tỏ
Óng ánh dệt lưới tơ. 

Đêm như thực như mơ 
Tình như không như có... 
Trăng xẻ đôi màn gió 
Đưa ta về Thiên thai!

Không có nhận xét nào :