Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

182-- VỊNH THƠ ĐƯỜNG LUẬTVịnh Thơ Đường luậtNgười bảo rằng hay, kẻ nói gàn
Bắt nguồn mãi tận Trung Nguyên sang.
Giữ niêm sau trước cần chu chỉnh
Tuân luật dưới trên phải rõ ràng
Tìm  chữ  chọn  từ sao chắc chắn
Đặt câu xếp ý thật đàng hoàng
Đường Thi vốn quý chung nhân loại
Yêu ghét mặc ai, Lão chả màng


http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/gul19e.gif

Họa

MẶC KỆ

Thi nhân lắm lúc cũng hơi gàn
Biết dỡ nên dường muốn học sang
Mượn luật Đường thi vừa ghép vận
Khoe tài chim sẻ mới ra ràng
Chưa công cán mấy cùng văn học
Chẳng tội tình chi với Ngọc Hoàng
Nét đẹp tiền nhân thì giữ lấy
Khen chê thế tục sức đâu màng .

Cao Linh Tử

Không có nhận xét nào :