Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

179-- SIÊU TRĂNG

Siêu trăng trời gửi cho ta
Siêu tình mình bán hay là cho không?

Khi quyết bán, một đồng cũng bán
Lúc cho không, muôn vạn cũng cho.

Siêu tình, trăng ấp bóng hoa.
Siêu trăng, tình ấp cả ta lẫn mình.

Xin chớ có xay hình, xáo bóng
Xin cũng đừng sàng nắng, sẩy giông.


Siêu trăng. Ngang chất dọc chồng
Siêu tình. Đứng đợi, ngồi trông  bấy chầy 

Siêu trăng. 
Mây tỉnh, gió say
Siêu tình.
 Thương nhớ vơi đầy... ai ơi! 

HatCat 2014
1h 15 đêm rằm ( sang 16 rồi!)

Không có nhận xét nào :