Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

187-- THÔI CHIỀU Ở LAI, TÔI ĐI,Thôi chiều ở lại, tôi đi.
mưa một khi...nắng một khi... vùng vằng
nhặt rơi vãi, lượm muộn mằn
chắc gì tròn tháng, vẹn năm mà cầu?!
...
Thôi đừng làm dở dang nhau
nhờ nhờ bóng tối, nhàu nhàu bóng cây
loi thoi mưa hạt giăng dây
lem nhem ướt đấy khô đây... để rồi...
tấc gang men đến cuối đời
lắng xem kẻ khóc người cười.
hệt nhau

Tôi đi, nắng dại hiên sau
Lần lần mây nhuộm tím màu hoàng hôn.
Tìm nguồn cơn. Hỏi nguồn cơn
Chiều ơi! Thả gió buông hồn vô vi 

Thôi chiều ở lai! Tôi đi!...


Không có nhận xét nào :