Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

159 -- VUI : THƯ GỬI CỤ GIỜI

VUI:  THƯ GỬI CỤ GIỜI

Chân tay con bỗng rã rời
Ngây ngây dại dại đứng ngồi lao đao
Mưa phùn bết mớ tóc lau
Bàn tay run níu bờ rào cũng run.

... Đất von dế hát cùng giun
Dòng xanh sông biếc có cồn mây trôi...
...  Hoa vườn vẫn rực rỡ tươi
Cõi đời vẫn rộn tiếng cười trẻ thơ.
Hừng đông mộng.
Tà dương mơ.
Ngắn dài
chả quản
 hư vô cuộc người.

... Đất giời cứ việc luân hồi
Cứ mang mang, cứ chơi vơi 
mặc lòng.
Đầu năm bỗng chuyển gió đông
Con già,  chắc chắn già không bằng Giời! 
Một ngày sống - một ngày vui
Thảnh thơi con. Thảnh thơi đời.
Thong dong.

... Cụ Giời rét nóng bỗng dưng
Cụ mà như thế, không chừng chết non.
Cụ vui, vạn vật vui hơn
Bỏ sân si, mở lòng thương muôn loài...

Thương Giời, mạo muội vài lời
Con mong Cụ mãi là Giời... đáng yêu! 

Hat Cat 03/03/2017

Không có nhận xét nào :