Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

TÂM SỰ

TÂM SỰ CÙNG CON

Bây giờ mẹ khác ngày xưa
Lưng đau, người mỏi, mắt mờ, tay run
70 năm tháng mỏi mòn
Cố làm ra vẻ... cho con yên lòng.

Biết con lặn bể, lội sông
Sớm công, tối việc, chất chồng ngược xuôi
Thương con. Dấu héo phô tươi
Ốm đau cũng cố mỉm cười làm khuây.

... Mẹ như hạt nắng cuối ngày
Còn năm tháng, tắt phút giây... cũng là.
Gần cũng gần, xa cũng xa
Cố buông hết để tuổi già thảnh thơi
Rồi ra cùng đất, tận giời
Biết đâu gang tấc ngắn dài mà mong?
Mẹ con tình ắp ắp trong
Vết đau xa cũ muối lòng còn đau.
Một mình trầy trật bể dâu
Đơn côi mưa nắng dãi dầu một thân

Rút tơ xót một đời tằm
Cắn răng khổ tứ lao tâm cuộc người

... Ngàn muôn nỗi Mẹ rối  bời
Giử con gan ruột vài lời, nhé con!

Mẹ 08/03/2017

Không có nhận xét nào :