Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

177- ĐỪNG...! (16 thg 11 2012)

  

Image du Blog chezmanima.centerblog.net


Đừng về lại nhé!
Ngày xưa.
Khi ta đang ở bên
kia góc giời.

Cất đi thoáng ấy xa xôi
Cho phong rêu cả một đời hai ta!

Trót làm rầu nhụy úa hoa
Cây không kết trái
mùa xa
 tàn rồi!


Em về tựa cửa nhà người
Anh đi bẻ quế nhặt mai cắm bình. 
Ao tù tăm cá sủi quanh
Ngàn muôn...
cũng chẳng thể thành dòng sâu!

Xót chiều nhàu nắng bạc màu.

Xót đêm nát hạt mưa mau rã rời.

 Đừng về xưa cũ người ơi!
Xa nhau
 Xin chớ nói lời biệt ly!


Không có nhận xét nào :