Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

189- ÁNH TRĂNG LU

ÁNH TRĂNG LU

Hạ huyền trăng đằm sâu giấc ngủ
Te tua mây vỡ 
Nửa manh trời lố nhố tinh cầu
Gió đuổi nhau
Dùng dằng đi ở
Sông quanh co chín khúc bồi, mười khúc lở 
Ơ hờ nước dòng trôi.

Hun hút đáy trời
Thấp cao loà lối rẽ.
Ỏr sau rốt cơn mưa loi lẻ
Mình / Có còn nhớ rớt bão thu ?

Ta và mình cách nhau ánh trăng lu
bao giờ tỏ mặt? 
Cơn nắng bên ta màu mật
Vạt nắng phía mình sắc mai
Bở sắn, bùi khoai
Ta gặp mình nhen lửa 
Lửa sực nức hương trời
Lửa hanh vàng nắng gió

Trăng lu mờ tỏ.
Ta và mình cách nhau ánh trăng lu.


Hat Cat 2h 30 ngày mồng một Ất DậuKhông có nhận xét nào :