Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

181-- TẮM LIÊU TRAIEm xấu hổ ẩn mình dưới vòi sen
Nước xoe bốn bề mịn mát
Mơn man nước hát
trong veo
Rát
mơ hồ
bỏng xém thịt da.

Em thấy mình giống chúa hoa
Tóc bống bồng tua nhị
Thưng hạnh phúc cánh xinh nụ hé
búp bổng trầm. 

...Em dấu mình bầu noãn căng / giọt mật trong ngần 
ngọt thơm thiên giới 
trần tục hương ấp e bối rố
hồn địa đàng / hồn xuân miên man. 
Chốn phiêu du ma mị âm thầm 
Vườn Liêu trai tỏ mờ hò hẹn 
Hồ ly trắng tuyết 
Áo xanh học trò nồng nàn nệm yêu. 

Sóng khuynh thành dạt xiêu 
Bão âm dương hoan lạc 
Liễu nhành xác xơ, cành dương phờ phạc 
Dáng xuân hồng trễ nải vẻ đào tơ.

Em xấu hổ dấu mình trong mơ 
Giấc mơ Thiên Thai 
Cửa tình bỏ ngỏ. 

... Gió đầu nguồn mang mang bờ lau... 


Hat Cat 30/09/2015

Không có nhận xét nào :