Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

181-- TÔI và THƠ 2012TÔI VÀ THƠ
Vần thơ tôi chẳng hái ra tiền
Chẳng phải mơ màng cũng chẳng điên
Gác bỏ lao đao cùng giả trá
Xua đi khắc khoải lẫn ưu phiền
Nhờ niêm luật chỉnh dòng ma quái
Mượn ý từ vun cội phước điền
Đối cảnh vàng thau luôn đổi chổ
Đời thường thanh thản buổi cao niên.
Cao Linh Tử
5/12/2012Học sống

Lão già rồi chả thiết tiền
Thấy mình hơi giống Tế Công điên
Lương y
 tận tụy mau lành bệnh
Từ mẫu ân cần giảm muộn phiền
Vận khí Ngũ hành xoay vũ trụ
An thân Khí huyết nạp Đan Điền
Nhẹ nhàng vui sống lòng khoan khoái
Đời mãi tươi xanh tuổi thiếu niên.

Hat Cat họa

Không có nhận xét nào :