Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

ĐỌC TỬU

ĐỘC TỬU
( viết cho bức tranh ĐỘC TỬU Của hs QTS

Độc tửu riêng mình rượu với ta
Ngược ly dốc ực cả trăng ngà
Mơ Đào Nguyên cõi hương Tiên  nữ
 Mộng Quảng Hàn cung sắc Tố Nga
 Say thượng ngàn mây thành Ngọc đế
Tỉnh sa địa phủ hoá tà ma
Vén tay đập hũ tràn sông suối
Độc tửu riêng mình rượu với ta.

1 nhận xét :

Nguyễn Trang nói...

Một bài thơ hay và ý nghĩa. Tôi xin được đề cập một vấn đề ngoài lề, tạo mắt 2 mí bằng luồn chỉ có an toàn không?