Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

191 --NGOẠI TÂM THUTim đang đập bỗng dưng ngưng nhịp
Bác sĩ rằng: chứng ngoại tâm thu.

Bếp đang cháy bông phập phù ngọn lửa
Rớt nhúm tàn tro
- Bếp chắc "ngoại tâm thu"?

Người bên nhau bỗng dưng nghiêng tai lạ
buông lời hoa lá.

Nỗi niềm này
đoan chắc "ngoại tâm thu"!

Hat Cat 09/03/2017

Không có nhận xét nào :