Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

172-- CỦA GIỜI(Của giời, giời lại lấy đi
giương đôi mắt ếch làm chi được giời
ca dao)

***********


...vẫn còn chửa đủ ư ai? 
đường mòn khấp khểnh, vắn dài bước chân.
bời bời một cõi phù vân
nổi cơn xa xót đục lầm gió mưa.
... muôi canh cặn, bát cơm thừa
lèn cà ủng, trút khú dưa ứ nồi.
dúi tay - rằng đó của giời
khiến cho dở mếu, dở cười làm chi? 
ngọt ngon cũng của đổ đi,
sao đem tô chữ ngãi nghì
khổ nhau? 

... Người núi cao, người vực sâu
thì cắm nêu, thì bắc cầu người đi! 

...Ta góc bếp, ta xó quê
lểu tranh vách đất nẻo về thong dong
cháo rau lưng vực đỡ lòng
thanh tao một chốn tang bồng riêng ta...

Của giời gần đấy.
mà xa.


Hat Cat 15/03/2017

Không có nhận xét nào :