Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

163 -- RỒI MAI VỀ SƯƠNG KHÓIRồi mai về sương khói
Lãng đãng gió mây trôi
Mịt mờ vàn ảo ảnh 
Lang thang bốn phương giời

Rồi mai về sương khói
Có còn ai với tôi
Hồng hoang nơi sâu thẳm 
Hư vô chốn xa vời

Rồi mai về sương khói
MÃI LÀ SƯƠNG KHÓI THÔI

Không có nhận xét nào :