Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Đâu rồi?...

Đâu rồi?... Ờ nhỉ... Ô hay?!...
...
Từ đêm qua
...lúc nắm tay qua cầu.
Ngổn ngang xống áo bảy mầu
Khăn đen mỏ qụa, túi giầu mẹ cho.

Lênh đênh... một bước xuống đò
Trăng non chằm mép lá đa dập dềnh.

Mình ơi! cởi áo giả mình
Xin mình giả nghĩa giả tình cho
ta!

Ta về tựa cửa thềm hoa
Nhặt sương khuya ném sao sa cuối
giời.

*
Ô hay… Ờ nhỉ… Đâu rồi?!
Cả câu ước hẹn… Cả lời vu vơ??!

Không có nhận xét nào :